Vizualizácia Southbank

Veľké plány
pre lepšie
mesto

Platný územný plán z roku 2006 už dnes umožňuje rozšírenie centra mesta na oba brehy Dunaja. Napriek tomu širšia oblasť, v ktorej vyrastie Southbank, doposiaľ ostala výstavbou prakticky nedotknutá.

Vizualizácia Southbank

Nové centrum na oboch brehoch Dunaja

Aktualizácia pôvodného územného plánu, ktorá bude reflektovať aktuálny stav a potreby obyvateľov, umožní premeniť Bratislavu na fungujúce kompaktné mesto žijúce na oboch brehoch rieky. Zanedbaná, centrálne lokalizovaná oblasť hlavného mesta sa tak môže stať atraktívnou lokalitou pre život, prácu aj voľnočasové aktivity.

Mapa Southbank
Mapa Southbank
Southbank vizualizácia

Bratislava môže
vyzerať inak

Urbanizmus a architektúra

Pôvodný územný plán neposkytuje voľnosť pri koncipovaní urbanizmu novovybudovaného územia a pomerne presne definuje nielen pozíciu, ale aj tvar jednotlivých budov a ich funkciu. Jeho zmenou môže byť potenciál územia naplnený v čo najvyššej miere.

Pôvodné monofunkčné bloky, definované v územnom pláne, získajú polyfunkčný charakter. Jednotlivé zámery tak budú spĺňať predstavu o mestotvorných projektoch, čo v kombinácii s blízkosťou rieky umožní vznik živej časti mesta. Vyššia flexibilita prináša aj možnosť opäť do Bratislavy pritiahnuť svetovú architektúru.

Southbank vizualizácia

Kompletný život
na brehu Dunaja

15 minútové mesto

Pomer rezidenčných a komerčných budov by podľa navrhovaných zmien mal byť omnoho vyváženejší a vo finále vytvorí plnohodnotné a kompaktné polyfunkčné územie, ktoré má potenciál vytvoriť moderné 15-minútové mesto.

Zóna vďaka plnohodnotnej občianskej vybavenosti získa perspektívu byť sebestačná aj po komerčnej stránke, či už pôjde o obchody alebo kancelárie. Noví obyvatelia vďaka plnej občianskej vybavenosti nebudú musieť z novovznikajúcej zóny cestovať za prácou, relaxom či nákupmi.

Southbank vizualizácia

Prepojené
mesto

Doprava

Lokalita bude priamo prepojená s centrom mesta. Cesta z projektu Southbank až do nového downtownu zaberie pár minút. Hlavnú rolu v tom bude hrať nová pešia lávka, ktorá poskytne premostenie určené pre chodcov a cyklistov a prepojí dve protiľahlé námestia. Súčasťou zmien je aj plán nových električkových tratí. Tie aktuálne jazdia po neďalekom Starom moste, z ktorého by v budúcnosti mali zachádzať priamo na dotknuté územie.

Dopravnej situácii na druhej strane Dunaja pomôže nová železničná zastávka. Tá sa plánuje vybudovať južne od Einsteinovej ulice, neďaleko Muchovho námestia, kde by mal vzniknúť aj TIOP - Terminál integrovanej osobnej prepravy. Petržalka by na severe získala nový dopravný uzol, s pohodlnou dostupnosťou aj do nového územia pri Dunaji.

Southbank vizualizácia

Príroda tu
bola prvá

Zeleň na území Southbanku

Zeleň bude v lokalite aj naďalej zastávať dôležitú funkciu, no s potenciálom stať sa omnoho kvalitnejšou a ľahšie verejne dostupnou. Navrhované zmeny oblasť označujú za zrelú na vznik kvalitného verejného priestoru s využitím potenciálu rieky Dunaj.

Aktualizáciou územného plánu bude mestská zeleň pokrývať až o 32 600 m2 plochy územia viac. Rozšírenie sa týka aj centrálneho parku, ktorý sa bude ťahať od Starého mosta až takmer po most Apollo, kde nadviaže na verejné plochy pripravovaných okolitých zámerov.