SOUTHBANK vizualizácia

v súlade s prírodou

Južný breh Dunaja v Bratislave ožíva

Územie na pravom brehu Dunaja po mnohých rokoch získa plnohodnotné využitie s množstvom nových funkcií pre všetkých obyvateľov Bratislavy. Southbank sa stane cenným rozšírením centra mesta na protiľahlom brehu rieky.

Súťaž, ktorej víťazom je príroda

Návrh projektu Southbank vyšiel z medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaže. Pri výbere víťaza odborná porota ocenila predovšetkým nosný koncept návrhu, komplexnosť spracovania, kvalitu urbanizmu a architektúry. Dôležitým aspektom bola tiež práca s verejným priestorom, s dôrazom na zeleň a prírodný kontext na brehu Dunaja, v ktorom sa projekt nachádza. Všetky uvedené kritériá najlepšie splnili architekti renomovaných ateliérov Snøhetta a Studio Egret West v spolupráci s lokálnym partnerom gro architekti.

Patrick Lüth - výkonný riaditeľ Snøhetta
Patrick Lüth - výkonný riaditeľ Snøhetta
David West - Founding Partner, Studio Egret West
David West - Founding Partner, Studio Egret West
1/2

„Už pri našej prvej návšteve Bratislavy bolo zjavné, že príroda je kľúčovým aspektom tejto lokality. Tzv. ‘Bowls’ preto v návrhu pracujú aj s existujúcimi dospelými stromami a ďalšou zeleňou, a zároveň vytvárajú trvalo udržateľný systém odvodnenia. Voda sa tak stáva hlavnou zložkou tvorby krajinnej architektúry.“

Patrick Lüth
Výkonný riaditeľ Snøhetta
2/2

„Náš návrh je inšpirovaný prírodným prostredím, ktoré sa nachádza popri rieke Dunaj. Zamýšľali sme sa, či dokážeme navrhnúť také miesto, ako keby ho vytvorila sama príroda. Verejný priestor sa tak bude rozprestierať na viacerých úrovniach, ktoré budú navzájom prepojené promenádou. Táto promenáda sa stane priestorom pre komunitné stretávanie a hlavným bodom záujmu verejnosti.“

David West
Zakladateľ a riaditeľ Studio Egret West

Susedia, na ktorých záleží najviac

Vďaka terénnym úpravám víťazného architektonického návrhu sa podarí väčšiu časť prítomného biotopu mäkkého lužného lesa zachovať. Biotop bude naďalej zmierňovať negatívne dopady klimatických zmien, zachovávať biodiverzitu či tvoriť vhodné podmienky pre vznik habitatov rôznych skupín živočíchov, vtákov a hmyzu.

Flóra a fauna
SOUTHBANK - flóra a fauna

Verejný priestor
pri rieke

Podoba projektu priamo nadväzuje na prírodný charakter okolia, na zeleň, topografiu, hrádzu či rieku Dunaj. Riešenie verejných priestorov projektu Southbank je založené na vytvorení série priehlbní, tzv. „Bowls“ - plôch, kde bude zachovaná pôvodná úroveň terénu s pôvodnou vzrastlou zeleňou.

Southbank
Bowls

Bowls, každý s vlastnou identitou a funkciou, sú vzájomne prepojené promenádou a spolu s partermi budov tvoria veľkorysý priestor pre aktívny život a oddych. Verejné priestranstvá prechádzajúce pomedzi budovy umožňujú vysokú priechodnosť územia a zachovanie jeho zeleného charakteru.

Southbank Bowls Southbank Bowls - športový Southbank Bowls - lesný Southbank Bowls - oddychový Southbank Bowls - kultúrny Southbank Bowls - herný