Predstavujeme prvý bowl Southbanku: Zeleň, šmykľavky, aj komunita

Súčasťou prvej fázy výstavby projektu Southbank bude aj jeden z piatich plánovaných bowls. Bowls sú sériou priehlbní, v ktorých je zachovaná pôvodná výška terénu a vďaka tomu aj veľká časť pôvodnej hodnotnej zelene. Bowls, každý s vlastnou identitou a funkciou, budú navzájom prepojené promenádou a verejnými priestranstvami prechádzajúcimi medzi budovami.

Southbank - prvý bowl 01

V priamom kontakte s okolím

Herný bowl sa nachádza v severnej časti projektu v priamom kontakte s obľúbenou petržalskou hrádzou. Zdvihnutá promenáda umožní jednoduchý vstup obyvateľom, návštevníkom, bežcom, cyklistom či ďalším športovcom. 

Southbank - prvý bowl 02

Zeleň na prvom mieste

Pôvodná hodnotná zeleň ostane vďaka viacúrovňovej skladbe terénu bowlu zachovaná. Zeleň bude doplnená aj novou výsadbou a vznikne tak rozsiahle prírodné krajinné ihrisko a rekreačný priestor pre celú komunitu. 

Southbank - prvý bowl 03

Hry, pohyb a dynamika

Viacúrovňový terén navyše umožňuje vytvoriť dynamický priestor na hry pre deti všetkých vekových kategórií. Vyvýšený chodník je s dnom bowlu prepojený šmykľavkami, sieťami a lezeckými konštrukciami.

Southbank - prvý bowl 04

Prítomnosť vody 

V strede bowlu vznikne flexibilný priestor s vodným prvkom, ktorý spríjemní teplé letné dni. Vo večerných hodinách sa priestor premení na komunitnú zónu pre podujatia či posedenia s priateľmi.